Antwoord

Categorie
Gezondheid
Ingestuurd op
6-feb-2018

Vraag:

Heeft alcohol een directe invloed op het gehoor van mensen?

Antwoord:

Alcoholmisbruik kan tot zenuwdegeneratie leiden. Daardoor kunnen onder andere hersenbeschadiging, gevoelsproblemen en bewegingsproblemen (polyneuropathie) in de benen ontstaan, om deze redenen kan worden aangenomen dat ook beschadiging van de gehoorzenuwen of centra in de hersenen kunnen optreden. Omdat echter in deze ook talloze andere factoren mede een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld lawaaibeschadiging, is een absoluut antwoord moeilijker te geven. Een van de redenen daarvoor is dat het pas op langere duur ontstaat en nooit plotseling.

Oorsuizen en alcohol:
Oorsuizen is een verschijnsel dat bij veel aandoeningen voorkomt. Bij een derde van de gevallen wordt de oorzaak nooit gevonden.

Een aantal oorzaken kunnen zijn: chronische griep of verkoudheid, inname van bepaalde medicatie, herhaalde blootstelling aan veel lawaai en hoge bloeddruk.

Men drinkt alcohol vaak in een omgeving waar veel lawaai is, zoals een kroeg of een disco, vooral als men naast geluidsboxen staat. 

  • Oorsuizen dat door lawaai ontstaat herstelt zich meestal na een tijdje. Staat men echter herhaaldelijk bloot aan hard geluid dan kan het oorsuizen blijvend worden.
  • Alcohol kan bij overmatig gebruik het immuunsysteem aantasten. De kans dat hierdoor een chronische griep of verkoudheid ontstaat is groter.
  • Alcohol verhoogt de bloeddruk Hierdoor kan oorsuizen ontstaan.
  • Ook door dronkenschap kunnen sommige mensen oorsuizen krijgen doordat het evenwichtsorgaan tijdelijk wordt aangetast.

Daarnaast is men minder oplettend als men iets heeft gedronken en zal daardoor bepaalde delen van een gesprek niet horen. Of zich dit richt op tonen is niet bekend.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag