single.php
. . . bezorgd Mijn partner drinkt teveel, wat kan ik doen?

Mijn partner drinkt te veel. Wat kan ik doen?

Over het algemeen is het lastig om iemand op zijn of haar drankgebruik aan te spreken, vooral als hij of zij vindt dat er niets aan de hand is. Vaak is dit het geval.  Op- of aanmerkingen leveren dan meestal een ontwijkende reactie op: ” het valt best mee”, “er zijn mensen die veel meer drinken”, ” waar bemoei je je mee” of “ik kan er zo mee stoppen als ik wil”. Het probleem ligt in de eerste plaats bij je partner. Hij/zij is er zelf verantwoordelijk voor en is eigenlijk de enige die er echt iets aan kan doen. Soms duurt het jaren voordat iemand een duidelijke stap zet; het komt echter ook wel voor dat iemand schrikt van de uitslag van een lichamelijk onderzoek en dan onverwacht besluit te stoppen met drinken. Als iemand al jaren veel drinkt is in de meeste gevallen professionele hulp bij het stoppen noodzakelijk.

Als partner kun je wel bijdragen aan verandering. Afhankelijk van de situatie kun je gebruik maken van onderstaande tips:

  • Probeer niet te veroordelen (ook al ben je nog zo verontwaardigd, teleurgesteld, beledigd of boos) en zeg zo concreet mogelijk welke gevolgen van het drinken voor jou niet acceptabel zijn.
  • Zoek zelf steun. Het kan een hele steun zijn om met anderen te praten over dit probleem. Het is belangrijk dat je niet zelf in een isolement terechtkomt. Vaak komt dit voort uit schaamte voor het gedrag van de ander. Je kunt steun zoeken bij een goede bekende waar je vertrouwen in hebt of een beroep doen op een hulpverlener van een instelling voor verslavingszorg of aansluiting zoeken bij een groep met lotgenoten. Bijvoorbeeld via bijeenkomsten of via een forum. Meer informatie kun je vinden op de website van Stichting Naast.
  • Blijf goed voor jezelf zorgen. Blijf de dingen doen die belangrijk zijn voor jezelf. Dit kan een manier zijn om je gevoel van eigenwaarde te behouden of op te krikken.
  • Stel grenzen. Nogmaals: maak duidelijk wat je wel en niet accepteert en probeer daar consequent in te zijn.
  • Los geen problemen op voor de drinker. Neem ook geen verantwoordelijkheden van de drinker over. Laat hem/haar zelf de gevolgen van zijn drinken ervaren en oplossen.
  • Pas je niet aan aan het drinken van de ander. Blijf  bijvoorbeeld niet thuis in de hoop dat hij/zij dan minder zal drinken.
  • Ga niet mee in de eventuele weerstand van de drinker tegen de hulpverlening. Vaak komt een deel van de weerstand voort uit de angst voor het veranderen van het alcoholgebruik.

Interactieve film: Verslaafd aan jou

De film Verslaafd aan Jou vertelt het verhaal van Esther en Lars, en hun dochter Sofie. Het toont verschillende situaties waarin Esther last heeft van het alcoholgebruik van Lars. Ook drugsgebruik speelt een rol. Verslaafd aan Jou is een interactieve film: je kunt op verschillende momenten zelf kiezen hoe Esther reageert op Lars.

Het intensief omgaan met iemand die een drankprobleem heeft is vaak erg ingewikkeld. Meestal levert dit zeer tegenstrijdige gevoelens op en zit u voortdurend met het dilemma: “je geeft om iemand die zich onmogelijk gedraagt.”  Aarzel niet om hier met anderen over te praten.

Je kunt voor een anoniem gesprek hierover bellen met een medewerker van de Alcohol Infolijn: 0900-1995. Iedere werkdag tussen 9.00 -17.00 uur is er iemand bereikbaar.

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top