Antwoord

Categorie
Stoppen met drinken en hulp
Ingestuurd op
14-jan-2018

Vraag:

Ik wil mij graag laten opnemen. Wat moet ik hiervoor doen?

Antwoord:

U kunt zich aanmelden bij een reguliere instelling voor verslavingszorg. U kunt het adres van de instelling in uw regio hier vinden. U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

U maakt telefonisch een eerste afspraak. Tijdens het eerste gesprek bespreekt een medewerker van de instelling voor verslavingszorg uw alcoholprobleem en andere van belang zijnde informatie. U kunt in dit gesprek ook zelf kenbaar maken welke behandeling uw voorkeur heeft, zoals opname. Meestal geldt er een wachtlijst voor de behandeling.

In een enkel geval is het mogelijk om zonder deze verwijskaart hulp te krijgen, maar dan moeten er zeer goede redenen zijn waarom u geen verwijskaart wilt vragen bij de huisarts. De instelling voor verslavingszorg bepaalt of zij daar een oplossing voor hebben.

U zou ook hulp kunnen krijgen bij een particuliere instelling. Hier is meestal geen wachtlijst, maar deze hulp wordt niet of slechts gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Informatie over particuliere hulp kunt u hier vinden.

 


Zoek opnieuw
Stel uw vraag