single.php
. . . school Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van alcoholmisbruik?

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van alcoholmisbruik?

Door een alcoholverslaving wordt het steeds moeilijker om te functioneren in de maatschappij. Het gevolg is dat mensen die veel drinken met verschillende sociale problemen te maken krijgen: relatieproblemen, problemen op het werk of studie, schulden, contacten met de politie en justitie en conflicten met familie of de buurt. Ook het onder ogen zien van deze factoren maakt het moeilijk om het drinkpatroon te doorbreken.

Alcoholmisbruik geeft ook problemen voor de maatschappij zelf. De schatting is dat de maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik minimaal 1 tot 2,5 miljard euro per jaar zijn. Onder maatschappelijke kosten vallen bijvoorbeeld: ziekteverzuim, schade, verkeersongelukken, gezondheidszorg en justitiële kosten. En geschat wordt dat er ieder jaar ongeveer 250 doden vallen in het verkeer vanwege rijden onder invloed van alcohol. Enkele duizenden mensen raken gewond.

Alcoholgebruik heeft daarnaast niet alleen veel gevolgen voor de drinker, maar ook voor zijn omgeving.

Stel een vraag
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Vergroot lettertype
Scroll naar top