single.php
. . . school Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van alcoholmisbruik?

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van alcoholmisbruik?

Door een alcoholverslaving wordt het steeds moeilijker om te functioneren in de maatschappij. Het gevolg is dat mensen die veel drinken met verschillende sociale problemen te maken krijgen: relatieproblemen, problemen op het werk of studie, schulden, contacten met de politie en justitie en conflicten met familie of de buurt. Ook het onder ogen zien van deze factoren maakt het moeilijk om het drinkpatroon te doorbreken.

 

Kosten

Alcoholmisbruik geeft ook problemen voor de maatschappij zelf. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat de maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik in 2013 2,3 tot 4,2 miljard euro bedroegen hieronder.1De Wit, G.A., et al., Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. RIVM Rapport 2018-0146. Lees meer… Onder maatschappelijke kosten vallen bijvoorbeeld: ziekteverzuim, schade, verkeersongelukken, gezondheidszorg en kosten voor politie en justitie.

Verkeer

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (SWOV) schat dat het aantal verkeersdoden waarbij alcohol een rol heeft gespeeld in 2013 75 tot 140 is geweest. Dat komt neer op 12 tot 23 procent van alle verkeersdoden. 2SWOV (2020). Verkeersdoden in Nederland. SWOV-Factsheet, april 2020. SWOV, Den Haag. Lees meer… Hier tellen automobilisten mee, maar ook fietsers en voetgangers. Enkele duizenden mensen raken elk jaar gewond.

Lees hier meer over de invloed van alcohol op je rijgedrag.

Alcoholgebruik heeft daarnaast niet alleen veel gevolgen voor de drinker, maar ook voor zijn omgeving.

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top