single.php
. . . school Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van alcoholmisbruik?

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van alcoholmisbruik?

Wat is de maatschappelijke (sociale) schade van alcohol?

Schade voor de drinker

Alcohol drinken is slecht voor de gezondheid van de drinker. Alcohol kan ziektes veroorzaken zoals ziektes van de lever, het hart en de hersenen. Alcohol kan ook kanker veroorzaken. En per jaar raken ongeveer 29.000 mensen in Nederland verslaafd aan alcohol.

Schade en sociale gevolgen voor anderen

Ook mensen in de omgeving van een iemand die veel drinkt kunnen schade oplopen van het drinkgedrag van de ander. Denk aan geweld, verkeersongelukken en kinderen die opgroeien in een onveilige omgeving. Zo is bijvoorbeeld bij ongeveer 26 tot 43% van de gevallen met geweld ook alcohol in het spel. Iemand die veel drinkt kan steeds moeilijker functioneren in de maatschappij. Het gevolg is dat mensen die veel drinken met verschillende sociale problemen te maken krijgen: relatieproblemen, problemen op het werk of studie, schulden, contacten met de politie en justitie en conflicten met familie of de buurt. Ook het onder ogen zien van deze factoren maakt het moeilijk om het drinkpatroon te doorbreken.

> Lees hier meer over wat je kunt doen als iemand in je omgeving te veel drinkt

Kosten voor de maatschappij

Alcoholmisbruik geeft ook problemen voor de maatschappij zelf. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat de maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik in 2013 2,3 tot 4,2 miljard euro bedroegen hieronder.1De Wit, G.A., et al., Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. RIVM Rapport 2018-0146. Lees meer… Onder maatschappelijke kosten vallen bijvoorbeeld: ziekteverzuim, schade, verkeersongelukken, gezondheidszorg en kosten voor politie en justitie.

Verkeer: ongevallen en verkeersdoden

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (SWOV) schat dat het aantal verkeersdoden waarbij alcohol een rol heeft gespeeld in 2013 75 tot 140 is geweest. Dat komt neer op 12 tot 23 procent van alle verkeersdoden. 2SWOV (2020). Verkeersdoden in Nederland. SWOV-Factsheet, april 2020. SWOV, Den Haag. Lees meer… Hier tellen automobilisten mee, maar ook fietsers en voetgangers. Enkele duizenden mensen raken elk jaar gewond.

> Lees hier meer over de invloed van alcohol op je rijgedrag

> Lees meer over de schade van alcohol in deze factsheet van het Trimbos-instituut

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven