single.php
. . . wet Wat zijn de mogelijkheden om een alcoholautomaat in de openbare ruimte te plaatsen (hotel)?

Wat zijn de mogelijkheden om een alcoholautomaat in de openbare ruimte te plaatsen (hotel)?

Wat zijn de mogelijkheden om een alcoholautomaat in de openbare ruimte te plaatsen (hotel)?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. De automaat hangt in een hotelkamer. Dat mag alleen als het hotel een rechtmatige vergunning heeft. Als de automaat in een hotelkamer hangt heeft de ondernemer er vanzelfsprekend geen zicht op. Dit kan binnen de wettelijke regelgeving omdat een hotelkamer als privéruimte beschouwd wordt.

2. De automaat hangt in de bar van het hotel. In dat geval mag het geen automaat zijn waaruit de consument zelfstandig (zonder een barman) zijn drank kan trekken. Maar doorgaans zal het ook niet nodig zijn om naast de bar nog een automaat te hebben.

Er mag alleen alcohol worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar.
In een hotelbar – of bij een toch aanwezige vendingmachine in de hotelbar- moet altijd een leeftijdsbewijs worden gevraagd en moet de verstrekker zich van de vereiste leeftijd vergewissen, behalve als hij zeker weet dat betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft. De wet spreekt van ‘onmiskenbaar’; dat houdt meer in dan geen twijfel hebben.

Voor informatie over de leeftijdsgrenzen bij verkoop van alcohol kunt u hier meer lezen.

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven