single.php
. . . wet Alcohol schenken

Alcohol schenken

Op alle plaatsen waar alcohol getapt en geschonken wordt, moet men voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de niet-commerciële horeca zoals studentenverenigingen, club- en buurthuizen en sportkantines.

Belangrijke regels zijn:

De leidinggevenden en de barvrijwilligers moeten de leeftijdsgrenzen voor bezoekers in de gaten houden. Aan personen jonger dan 18 jaar mag geen alcohol verkocht worden.

  • De verkoper van alcohol is strafbaar als die alcohol schenkt aan jongeren onder de 18. Daarnaast is de verkoper ook strafbaar als die alcohol schenkt aan een volwassene die het drankje vervolgens doorgeeft aan een minderjarige. De minderjarige jongere die de drank krijgt is ook strafbaar. Minderjarige zijn ook strafbaar wanneer die alcohol bij zicht heeft in de openbare ruimte zoals parks, op straat of bij evenementen.
  • Gelegenheden die drank schenken mogen dronken personen of personen onder invloed van andere drugs niet toelaten.
  • Er mag geen alcohol verkocht worden aan personen die al dronken zijn.

Verenigingen

Om als vereniging, club, buurthuis, sportkantine of studentenvereniging alcohol te mogen schenken, moet men een vergunning aanvragen. Voor het verkrijgen van een vergunning is vereist:

  • een zogenaamd Alcoholbestuursreglement waarin alle huisregels over het verantwoord schenken van alcohol staan beschreven.
  • een vereniging moet twee leidinggevenden hebben met de Verklaring Sociale Hygiëne (diploma). Dit is een cursus waarin je leert om op een verantwoorde manier alcohol te verstrekken. Dat houdt in dat je verantwoord met klanten leert om te gaan: welke grenzen zijn er en hoe kun je deze handhaven? Het gaat in deze cursus niet om productveiligheid. Leidinggevenden zijn onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de bar.
  • Op het moment dat er alcohol wordt geschonken moet er minimaal 1 persoon aanwezig moet zijn die ofwel de Verklaring Sociale Hygiëne bezit ofwel een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik heeft gevolgd. Hiervoor is vanaf 1 april 2001 een landelijk voorbeeld beschikbaar: de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). De betreffende persoon kan ook een andere voorlichtingsinstructie over sociale hygiëne hebben gevolgd. Het bestuur van de vereniging of stichting bepaalt op welke wijze de barvrijwilligers worden geïnstrueerd. Zij leggen dat vast in het (Alcohol)Bestuursreglement.
  • Voor bezoekers van een vereniging met een bar moeten de uren waarop alcohol wordt geschonken en de wettelijke leeftijdsgrenzen duidelijk zichtbaar worden aangegeven.
Stel een vraag
Scroll naar top