single.php
. . . wet Alcohol schenken

Alcohol schenken

Alcohol schenken

Op alle plaatsen waar alcohol getapt en geschonken wordt, moet men voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de niet-commerciële horeca zoals studentenverenigingen, club- en buurthuizen en sportkantines.

Belangrijke regels

De leidinggevenden en de barvrijwilligers moeten de leeftijdsgrenzen van bezoekers in de gaten houden. Aan minderjarigen, oftewel personen jonger dan 18 jaar, mag geen alcohol verkocht worden.

  • De verkoper van alcohol is strafbaar als die alcohol schenkt aan jongeren onder de 18. De verkoper is ook strafbaar als die alcohol schenkt aan een volwassene die het drankje doorgeeft aan een minderjarige. De minderjarige die de drank krijgt is dan ook strafbaar. Minderjarigen zijn ook strafbaar wanneer ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes zoals parken, op straat, of bij evenementen.
  • Gelegenheden die drank schenken mogen dronken personen of personen onder invloed van andere drugs niet toelaten.
  • Er mag geen alcohol verkocht worden aan personen die al dronken zijn.

Verenigingen

Om als vereniging, club, buurthuis, sportkantine of studentenvereniging alcohol te mogen schenken, moet men een vergunning aanvragen. Voor het verkrijgen van een vergunning is vereist:

  • Een zogenaamd Alcoholbestuursreglement waarin alle huisregels over het verantwoord schenken van alcohol staan beschreven.
  • Een vereniging moet twee leidinggevenden hebben met de Verklaring Sociale Hygiëne (diploma). Dit is een cursus waarin je leert om op een verantwoorde manier alcohol te verstrekken. Dat houdt in dat je verantwoord met klanten om leert te gaan: welke grenzen zijn er en hoe kun je deze handhaven? Het gaat in deze cursus niet om productveiligheid. Leidinggevenden zijn onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de bar.
  • Op het moment dat er alcohol wordt geschonken moet er minimaal 1 persoon aanwezig moet zijn die ofwel de Verklaring Sociale Hygiëne bezit ofwel een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik heeft gevolgd. Hiervoor is vanaf 1 april 2001 een landelijk voorbeeld beschikbaar: de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). De desbetreffende persoon kan ook een andere voorlichtingsinstructie over sociale hygiëne hebben gevolgd. Het bestuur van de vereniging of stichting bepaalt op welke wijze de barvrijwilligers worden geïnstrueerd. Zij leggen dat vast in het (Alcohol)Bestuursreglement.
  • Sinds 1 juli 2023 moeten leidinggevenden van organisaties waar alcohol geschonken of verkocht wordt zich registreren in het Register Sociale Hygiëne. Dit is gratis. Wie vóór 1 juli 2023 al in het oude register van het SVH geregistreerd stond, moet de registratie opnieuw bevestigen om in Register Sociale Hygiëne te komen.
  • Voor bezoekers van een vereniging met een bar moeten de uren waarop alcohol wordt geschonken en de wettelijke leeftijdsgrenzen duidelijk zichtbaar worden aangegeven.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over het schenken van alcohol? Of maak je je zorgen om iemand of je eigen gebruik? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt met ons bellen, chatten of mailen.
Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven