single.php
. . . verslaving Tot welke problemen leidt een alcoholverslaving?

Tot welke problemen leidt een alcoholverslaving?

Tot welke problemen leidt een alcoholverslaving?

Alcoholverslaving leidt tot problemen op verschillende vlakken.

Lichamelijk:
Als je verslaafd bent, dan is je lichaam afhankelijk geworden van alcohol. Dit betekent dat je lichaam gewend is aan een vaste hoeveelheid alcohol per dag. Als je ineens stopt met drinken, gaat het lichaam hier protesteren. Je krijgt dan last van ontwenningsverschijnselen.

Alcohol is een voor het lichaam giftige stof. Wie lang en veel drinkt krijgt op termijn last van een aantal nadelige effecten van alcohol. Alcohol komt rechtstreeks in contact met keel, slokdarm en maag. Alcohol heeft een bijtende werking en kan het beschermende slijmvlies aantasten. Via het bloed komt alcohol in aanraking met de lever, nieren, pancreas (alvleesklier), longen, hart-en bloedvaten en darmen. Wie regelmatig te veel drinkt loopt kans op ernstige schade aan deze organen op de lange termijn. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die veel drinken een verhoogd risico op kanker hebben.

Geestelijk:
Wie veel drinkt raakt op den duur ook geestelijk afhankelijk van alcohol. Je denkt niet meer normaal te kunnen functioneren, zonder dat je alcohol gedronken hebt.

De stof alcohol kan tot gevolg hebben dat mensen depressief, angstig of agressief worden. Mensen met een alcoholverslaving hebben vaak last van gevoelens van schaamte en schuld tegenover vrienden en familie en een negatief zelfbeeld. Dit leidt vaak tot het verbreken van het contact met familie of vrienden. Iemand die verslaafd is komt dan soms terecht in een sociaal isolement.

Een verslaving leidt vaak tot interesseverlies. Het leven gaat zich steeds meer beperken tot het kunnen drinken. Het verzorgen van jezelf en je omgeving wordt minder belangrijk.

Al deze negatieve gevolgen leiden ertoe dat de verslaafde nog meer gaat drinken en zo wordt het steeds moeilijker om uit het vaste drinkpatroon te komen.

Maatschappelijk:
Door een alcoholverslaving wordt het steeds moeilijker om te functioneren in de maatschappij. Het gevolg is dat mensen die veel drinken veelal met verschillende sociale problemen te maken krijgen: relatieproblemen, problemen op het werk of studie, schulden, contacten met de politie en justitie en conflicten met familie of de buurt. Ook het onder ogen zien van deze factoren maakt het moeilijk om het drinkpatroon te doorbreken.

Alcoholmisbruik geeft ook problemen voor de maatschappij zelf. De schatting is dat de maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik minimaal 1 tot 2,5 miljard euro per jaar zijn. Onder maatschappelijke kosten vallen bijvoorbeeld: ziekteverzuim, schade, verkeersongelukken, gezondheidzorg en justitiële kosten. En geschat wordt dat er ieder jaar ongeveer 250 doden vallen in het verkeer vanwege rijden onder invloed van alcohol. Enkele duizenden mensen raken gewond.

> Lees meer over de maatschappelijke gevolgen van alcoholmisbruik

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven