single.php
. . . verkeer Hoe werkt chemisch gezien de alcoholblaastest voor weggebruikers?

Hoe werkt chemisch gezien de alcoholblaastest voor weggebruikers?

Hoe werkt chemisch gezien de alcoholblaastest voor weggebruikers?

Als men van de politie in een blaasapparaat moet blazen, baast men via een slang adem in het apparaat.

Meetcel: in het midden van het apparaat zit een meetcel waar de adem zich verzamelt. De meetcel meet die infraroodstraling. Nu nemen alcoholmoleculen veel infraroodstraling op. Dus hoe meer infraroodstraling de meetcel meet, hoe meer men gedronken heeft.

Multi-refelctiecel: in de meetkamer is een multi-reflectiecel. Dit betekent dat de cel overal op reageert. Men moet namelijk het blaasapparaat heel stil houden, in een lange adem blazen (je hoort dan een pieptoon en je moet blijven blazen totdat de pieptoon ophoudt), en je mag geen andere dingen in het apparaat blazen (zoals bijvoorbeeld sigarettenrook). Doe je dat wel dan komt er een foutmelding op de display te staan.

Verwarmingselement: adem is altijd heel warm en gaat snel condenseren als het uitgeblazen wordt. Dit zou de meting kunnen beïnvloeden. Daarom is er naast de meetcel een verwarmingselement aangebracht die de meetcel verwarmd tot 41 graden. Hierdoor condenseert de adem niet.

Elektrochemische sensor: nadat de adem in de meetcel is geweest wordt een beetje van de hoeveelheid naar een elektrochemische sensor gestuurd. Alcohol kan stroom veroorzaken tussen twee elektroden. Dit gebeurt als volgt: als er voldoende alcohol in de uitgeademde lucht zit, wordt door de reactie van ethanol tot ethanal een negatieve elektrode gevormd. Een andere elektrode adsorbeert zuurstof. Doordat zuurstof makkelijk elektronen opneemt, wordt dan een positieve elektrode gevormd. Het spanningsverschil tussen beide elektroden wordt daarna in het apparaat omgerekend tot de alcoholconcentratie in de gemeten lucht. Deze tweede meting is nodig om alle twijfels over de aanwezigheid van alcohol weg te nemen. Is er verschil tussen de meting van de meetcel en van de elektrolytische sensor zal het apparaat een foutmelding aangeven.

Microcomputer: alle signalen worden nu voor verdere berekening naar een microcomputer gevoerd. Hier wordt het onderzoeksresultaat omgerekend in μg/l (alcoholgehalte per liter bloed). Die berekeningen zijn vastgelegd in de wet.

Display of printer: de uitslag komt dan op een display te staan of wordt door het apparaat uitgeprint.

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven