Cijfers

Feiten en trends
De belangrijkste feiten, cijfers en trends.

Gebruik algemene bevolking
Alcoholgebruik in Nederland.

Gebruik jongeren
Alcoholgebruik door jongeren.

Gebruik ouderen
Alcoholgebruik door mensen van 55+ en ouder.

Hulpvragen
Aanmeldingen bij verslavingszorg en klinieken en opnames in ziekhuizen.

Sterfte
Aantal mensen dat jaarlijks sterft door alcohol.

Verkeer
Automobilisten onder invloed.