single.php
. . . gezondheid Heeft overmatig alcoholgebruik invloed op de longfunctie?

Heeft overmatig alcoholgebruik invloed op de longfunctie?

Overmatig alcohol drinken kan direct en indirect gevolgen hebben voor de longfunctie. Het is een nogal technisch verhaal.

Een direct effect bij meer dan 35 glazen per week is de verminderde longfunctie en een vermindering van de diffusiecapaciteit.

Een aantal indirecte effecten kan zijn:

  • Door ascites (waterbuik) wordt het diafragma omhoog gedrukt. Hierdoor wordt de ventilatie in de onderste delen van de long belemmerd.
  • Door veranderd bewustzijn door alcoholgebruik en het grote risico op braken; kan er braaksel in de longen komen.
  • Verminderde afweer tegen infecties; hierdoor verhoogt risico op bijv. longontsteking, t.b.c.
  • Alcohol kan de spieren aantasten. Dit kan ook de ademhalingsspieren betreffen.
  • Door alcoholgebruik kunnen de spieren van de bovenste luchtwegen verslappen; dit kan apnoe (= tijdelijk stoppen van de ademhaling) tot gevolg hebben.

Het verslappen van deze spieren is er ook de oorzaak van dat mensen (meer) snurken nadat ze gedronken hebben

  • Bij patiënten met levercirrose kan o.a. hyperventilatie en andere ademhalingsstoornis (respiratoire alkalose) voorkomen.
  • Moeilijkere zuurstofopname; kortademigheid en benauwdheid (met name bij inspanning).

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top