single.php
. . . wet Testen op het werk

Testen op het werk

Testen op het werk

Een werkgever die een medewerker test op alcohol of drugs, maakt inbreuk op de privacy van de werknemer. Dat is strafbaar.

In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) staat dat het testen van medewerkers op het gebruik van middelen niet is toegestaan. Deze wet is in 2018 is ingegaan met de bedoeling dat persoonsgegevens beter beschermd zijn.

Uitzonderingen op de regel

Een uitzondering op deze regel geldt voor medewerkers die een specifiek en risicovol beroep uitoefenen en waarvoor het testen wettelijk is geregeld. Denk hierbij aan de Wet Luchtvaart, de Wet Scheepsvaart en de Wet wegverkeer. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat werkgevers wel mogen doen

Voor alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Door in te zetten op preventie kunnen bedrijven schade voorkomen.

Door bedrijfsbreed regels af te spreken en vast te leggen in een ADM-beleid (Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid), kunnen werkgevers middengebruik uit de taboesfeer halen. Medewerkers worden zich daardoor bewuster van de effecten van middelengebruik. Dat is de eerste stap richting preventie. 

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over testen op het werk? Of maak je je zorgen om iemand of je eigen gebruik? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt zelf kiezen of je liever mailt, chat of belt.
Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven