single.php
. . . verkeer Verplichte cursus (EMA, LEMA) en andere straffen

Verplichte cursus (EMA, LEMA) en andere straffen

Verplichte cursus (EMA, LEMA) en andere straffen

De politie of het Openbaar Ministerie (OM) kunnen een melding maken bij het CBR als iemand auto rijdt met te veel alcohol op. Het CBR kan dan straffen opleggen. Bijvoorbeeld een verplichte cursus of het ongeldig maken van het rijbewijs. 

Rijden in het verkeer na het drinken van te veel alcohol is een misdrijf. Dat wordt dus streng bestraft. Je kunt een geldboete krijgen. En daarnaast ook een straf of maatregel. Welke maatregelen zijn er?

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol (LEMA)

Wat is de LEMA?

De Lichte Educatieve Maatregel Alcohol (LEMA) is een verplichte cursus over de risico’s van alcohol in het verkeer. De LEMA bestaat uit twee bijeenkomsten van 3,5 uur en vind plaats op twee ochtenden of twee middagen. Tussen de twee bijeenkomsten zit een week waarin deelnemers thuis aan de slag moeten met de informatie uit de eerste bijeenkomst. Tijdens de cursus leert de deelnemer om veilig te rijden in het verkeer. Als de deelnemer de cursus goed afrondt dan krijgt diegene het rijbewijs weer terug. 

Wanneer krijg je een LEMA?

De LEMA is bedoeld voor beginnende bestuurders die tussen 0,5 en 0,8 promille1Hoeveel promille is een ugl? Lees het hier alcohol in hun lichaam hebben. Ook ervaren bestuurders kan een LEMA worden opgelegd. Bij hen wordt de maatregel opgelegd als ze tussen de 0,8 en 1,0 promille2Hoeveel promille is een ugl? Lees het hier alcohol in hun lichaam hebben.

Wat kost de LEMA?

De kosten van de LEMA cursus zijn 683 euro. Deze kosten moet je zelf betalen.

> Lees op de site van het CBR meer over de LEMA

Educatieve Maatregel Alcohol (EMA)

Wat is de EMA?

De Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) is ook een verplichte cursus over de risico’s van alcohol in het verkeer. De EMA duurt langer en is duurder dan de LEMA. De EMA bestaat uit verschillende bijeenkomsten en een nagesprek op verschillende dagen. Tijdens de cursus leert de deelnemer om veilig te rijden in het verkeer. Als de deelnemer de cursus goed doorloopt dan krijgt diegene het rijbewijs weer terug. 

Wanneer krijg je een EMA?

Een bestuurder krijgt een EMA opgelegd als diegene teveel alcohol op heeft tijdens het rijden. Een ervaren bestuurder krijgt een EMA als diegene tussen de 1,0 en 1,8 promille3Hoeveel promille is een ugl? Lees het hier alcohol in het lichaam heeft. Een beginnend bestuurder krijgt een EMA als diegene tussen 0,8 tot 1,3 promille alcohol in het lichaam heeft.

Bestuurders krijgen soms ook een EMA opgelegd als ze vaker worden aangehouden met een lager promillage of als ze al eerder een EMA cursus hebben moeten doen.

Wat kost de EMA?

De EMA-cursus kost 1075 euro. Deze kosten moet je zelf betalen.

Wat gebeurt er als je de cursus niet (goed) doet?

Als iemand weigert de verplichte cursus (goed) te doorlopen dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Het rijbewijs krijgt iemand dan niet zomaar terug. Je moet dan eerst opnieuw je rijexamen halen, zowel theorie en praktijk en de cursus alsnog volgen.

> Lees op de site van het CBR meer over de EMA

Onderzoek naar het alcoholgebruik

De politie kan besluiten om een bestuurder aan te melden voor een onderzoek naar diens alcoholgebruik. Dit heet onderzoek rijgeschiktheid. Dat gebeurt als de politie twijfels heeft of de bestuurder wel veilig kan rijden. Een beginnend bestuurder krijgt een onderzoek bij meer dan 1,3 promille4Hoeveel promille is een ugl? Lees het hier alcohol in het lichaam. En een ervaren bestuurder krijgt een onderzoek bij meer dan 1,8 promille alcohol in het lichaam. Komt uit het onderzoek dat iemand ongeschikt is om te rijden? Dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. 

Een psychiater onderzoekt of er genoeg redenen zijn om het rijbewijs ongeldig te laten verklaren. Redenen om het rijbewijs ongeldig te verklaren zijn alcoholafhankelijkheid en alcoholmisbruik. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Psychiatrisch onderzoek
  • Lichamelijk onderzoek
  • Bloedonderzoek
  • Urinetest

Het bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek kijkt het CBR naar de leverwaarden. Als de waarden te hoog zijn kan het CBR een (tijdelijk) rijverbod opleggen. Tijdens het bloedonderzoek naar de leverwaarden worden verschillende stoffen in het bloed gemeten. Meestal kijkt het CBR naar 

  • GAMMA-GT
  • CDT 

De afkapwaarden die het CBR gebruikt zijn  

  • Gamma GT:  > 74 U/L voor mannen en > 44 U/L voor vrouwen 
  • CDT:  > 2,0%   

Heeft iemand verhoogde leverwaarden en mag diegene daarom niet meer rijden? Dan kan iemand vaak na een jaar opnieuw diens bloed laten testen. Diegene moet dan wel stoppen met het drinken van alcohol. Na twee tot drie maanden niet drinken zijn de leverwaarden weer normaal.

> Lees meer over alcohol en leverwaarden

Kosten onderzoek naar het alcoholgebruik

De kosten van het onderzoek moet de bestuurder zelf betalen. Het onderzoek kost 1249 euro. 

> Lees op de site van het CBR meer over het onderzoek naar het alcoholgebruik

Overzichtstabel

In dit tabel zie je een overzicht van de straffen die je kunt verwachten als je met te veel alcohol op auto rijdt.

PromillageStraf beginnend bestuurderStraf ervaren bestuurder
0,5 – 0,8 ‰LEMAalleen een boete
0,8 – 1,0 ‰EMALEMA
1,0 – 1,3 ‰EMAEMA
1,3 – 1,8 ‰Onderzoek naar alcoholgebruikEMA
> 1,8 ‰Onderzoek naar alcoholgebruikOnderzoek naar alcoholgebruik

Rijbewijs ongeldig maken

Heeft een bestuurder in vijf jaar tijd twee keer onder invloed van alcohol gereden? Dan kan het rijbewijs ongeldig worden gemaakt. Dat heet de recidiveregeling. De bestuurder krijgt het rijbewijs dan niet meer terug. Iemand kan wel opnieuw het rijbewijs halen.

De bestuurder krijgt van de rechter een geldboete en een rijontzegging. Iemand mag dan dus een bepaalde tijd geen autorijden. Als de rijontzegging is afgelopen, volgt een onderzoek naar het alcoholgebruik door het CBR. Pas als iemand in het onderzoek geschikt bevonden is, kan diegene opnieuw rijexamen doen, zowel theorie als praktijk.  

> Lees op de site van het CBR meer over de recidiveregeling

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over de EMA-/LEMA-cursus? Of maak je je zorgen om iemand of je eigen gebruik? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt met ons bellen, chatten of mailen.
Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven