single.php
. . . wet Kan een caissière een volwassenen alcoholverkoop weigeren als hij/zij met een minderjarig kind boodschappen doet?

Ik begrijp dat om een leeftijdsbewijs gevraagd moet worden als een klant alcohol wil aanschaffen en er twijfel is over de leeftijd van deze klant. Maar het kan toch niet zo zijn dat een caissière bepaalt dat een volwassen persoon geen alcohol mag kopen omdat toevallig een minderjarig kind met hem of haar boodschappen doet. Hoe zit het nu precies?

In de Drank- en Horecawet staat het volgende te lezen: Art. 20, lid 1 “Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk of mogelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt”. Als een caissière in een supermarkt vermoedt dat iemand alcohol koopt met de bedoeling om die door te verstrekken aan een minderjarige, dan is hij/of zij verplicht om de leeftijd van de minderjarige te controleren. Als wordt vastgesteld dat die onder de 18 jaar ligt, of als geen leeftijdsdocument overlegd kan worden, dan mag de caissière de alcohol niet meegeven.  Om er zeker van te zijn dat ze de regels goed uitvoeren, hebben supermarkten afgesproken dat klanten tot 25 jaar verplicht een legitimatiebewijs moeten tonen. Overigens heeft de supermarkt überhaupt geen verplichting om de alcohol te verkopen, ook niet als aangetoond kan worden dat alle bij de koop betrokkenen de vereiste leeftijd hebben. De supermarkt is niet verplicht om een koopovereenkomst met de klant aan te gaan.

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top