single.php
. . . wet Alcoholbeleid op het werk

Alcoholbeleid op het werk

Wat zegt de wet?

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik op het werk is niet bij wet verboden. Een bedrijf kan wel regels opstellen over het verbod op onder invloed zijn van middelen onder werktijd, het gebruik vóór aanvang van het werk en bezit van middelen op de werkvloer.

Een ADM-beleid (Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid) houdt meer in dan het vaststellen van ‘regels bij overtreding. Een goed ADM-beleid beschrijft de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever.

Op de algemene website van het Trimbos-instituut is meer informatie te vinden over het ADM-beleid.

Een volledig alcoholbeleid bevat

Preventie: Regels over beschikbaarheid van alcohol, over voorlichting en scholing
Begeleiding: Signalering, doorverwijzing en begeleiding door hulpverleners
Correctie: Disciplinaire maatregelen, toezicht en controle
Evaluatie: Beoordeling van de effectiviteit van het beleid

Stel een vraag
Vergroot lettertype
Scroll naar top