single.php
. . . wet Alcoholbeleid op het werk

Alcoholbeleid op het werk

Alcoholbeleid op het werk

Wat zegt de wet?

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik op het werk is niet bij wet verboden. Een bedrijf kan wel regels opstellen over het verbod op onder invloed zijn van middelen onder werktijd, het gebruik vóór aanvang van het werk en bezit van middelen op de werkvloer.

Een ADM-beleid (Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid) houdt meer in dan het vaststellen van ‘regels bij overtreding’. Een goed ADM-beleid beschrijft de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever.

Op de algemene website van het Trimbos-instituut is meer informatie te vinden over het ADM-beleid.

Een volledig alcoholbeleid bevat

  • Preventie: Regels over beschikbaarheid van alcohol, over voorlichting en scholing
  • Begeleiding: Signalering, doorverwijzing en begeleiding door hulpverleners
  • Correctie: Disciplinaire maatregelen, toezicht en controle
  • Evaluatie: Beoordeling van de effectiviteit van het beleid
Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven