single.php
. . . effecten Wat zijn de gevolgen voor het gezin als de vader een alcoholverslaving heeft?

Wat zijn de gevolgen voor het gezin als de vader een alcoholverslaving heeft?

Wat zijn de gevolgen voor het gezin als de vader een alcoholverslaving heeft? Wat zijn de kenmerken van het gedrag van iemand met een verslaving?

Het is niet niks als er een alcoholprobleem in het gezin is. Veel kinderen lijden erg onder overmatig alcoholgebruik van een van de ouders. Problematisch alcoholgebruik van een ouder legt een grote druk op het gezin zowel in de onderlinge relaties als in de relatie met de omgeving. Dit verhindert de kinderen in het gezin om zich goed te kunnen ontwikkelen. De mate waarin het nadelig is voor de gezinsleden hangt natuurlijk af  van de ernst van het alcoholprobleem en vooral van de manier waarop het gezin daarmee omgaat.

Vaak probeert het hele gezin heel lang het probleem te verbergen voor anderen. Dit lost meestal niets op. De drinker gaat er niet minder door drinken en de rest van de familie raakt steeds meer geïsoleerd, spanningen nemen toe, conflicten lopen hoger op, kinderen gaan zich onveilig voelen in hun eigen gezin.

De eerste stap om te proberen wat te veranderen is erover praten met iemand in wie je als kind vertrouwen hebt. Dit kan een familielid, een buurvrouw, iemand van school of een ander vertrouwd iemand zijn. Het lukt bijna nooit om het probleem zonder hulp van buiten op te lossen. Een kind zal  steun nodig hebben van vertrouwde en of deskundige mensen in zijn omgeving (een goede vriend, een familielid, een docent enz.).

De website www.kopstoring.nl voor kinderen met een drinkende ouder is zeer informatief.

Kenmerken van gedrag van een verslaafde drinker
Er is geen duidelijke definitie van een verslaafde drinker te geven; het hangt bovendien erg van de persoonlijkheid en van de reactie van de omgeving af hoe iemand met een alcoholprobleem zich gedraagt.

Wat vooral opvalt is dat men meestal niet op een eerlijke en open manier over het drinken wil praten. Dat is zeer bedreigend omdat men zich niet kan voorstellen om te stoppen of te minderen met gebruik. Dat heeft alles te maken met de sterke lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid die het gebruik van alcohol met zich mee kan brengen. Toch beseft een afhankelijke drinker op den duur vaak erg goed waar hij mee bezig is en is de schaamte en het schuldgevoel over het eigen gedrag zeer sterk aanwezig. Alleen door te blijven drinken kan hij dat ellendige gevoel onderdrukken.

Het is vervolgens erg belangrijk dat de mensen die met hem omgaan niet voortdurend proberen de gevolgen van het drinkgedrag weg te praten, op te lossen of te bagatelliseren. Dat biedt de drinker alleen maar nog meer ruimte om langer door te kunnen gaan (lees ook de antwoorden op vragen hoe om te gaan met iemand met een alcoholprobleem)

Verder zie je de volgende kenmerken bij mensen met een ernstig alcoholprobleem:

  • ontkennen of sterk relativeren van problemen
  • manipuleren: dreigen, boos worden of overdreven aardig zijn, om je zin te krijgen
  • alles buiten je zelf leggen; nergens de verantwoording voor nemen
  • ongenuanceerd denken; het is of zwart of wit
  • vermijdingsgedrag
  • uitstellen en afstellen

Er is veel meer over te zeggen. Mocht je meer willen weten, bel dan vertrouwelijk  met een medewerker van Alcohol Infolijn . Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op nummer 0900- 1995 (10 ct/pm).

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven