single.php
. . . school In welke cultuur komt verslaving van alcohol het meest voor?

In welke cultuur komt verslaving van alcohol het meest voor?

In welke cultuur komt verslaving van alcohol het meest voor?

Alcohol kan in de afzonderlijke landen of streken heel verschillende culturele of rituele betekenissen hebben. Maar het is erg moeilijk vergelijkingen te maken: tenslotte is er binnen Europa en zelfs binnen Nederland al een groot verschil over hoe men tegen alcohol aan kijkt. Afhankelijk van het land kan verslaving dan ook een heel andere betekenis hebben. Dat wat men in Nederland veel vindt hoeft in Polen helemaal niet veel te zijn, terwijl men in Japan vindt dat de Nederlanders ontzettend veel drinken. Maar ook al binnen Nederland zijn er verschillen (denk bijvoorbeeld aan het verschil van alcoholgebruik op feestdagen bijvoorbeeld op Urk en in Maastricht).

Sommige religies verbieden alcohol (zoals bijvoorbeeld de Islam). Dit zou mensen kunnen tegenhouden om veel te gaan drinken. Maar hiermee is niets over cultuur gezegd. De islam komt in heel veel landen voor binnen veel verschillende culturen.

Er zijn wel genetische verschillen tussen mensen. Genetisch bepaald hebben 50% van de Japanners, 35% Chinezen, 40% Vietnamezen en Indonesiërs een afwijkend ADH en ALDH-enzymsysteem.

Het ADH (alcoholhydrogenase) enzym breekt alcohol af en wordt gevonden in het maagslijmvlies, de nieren en de hersenen. ADH-enzym zet alcohol om in aceetaldehyde.  Het gevormde aceetaldehyde wordt weer omgezet tot acetaat. Dit gebeurt onder invloed van het enzym aldehyde-dehydrogenase (ALDH). Het is genetisch bepaald welk enzym het meest gebruikt wordt bij alcoholomzetting. Een genetische variant is te zien bij veel mensen uit Azië. Dit enzym heeft een hogere activiteit. Na weinig alcohol kan er al een grote hoeveelheid aceettaldehyde in het bloed zijn.

Als de alcohol snel wordt omgezet voelt men de prettige werking van alcohol veel minder of helemaal niet. Daarbij krijgt men zeer snel last van blozen, hoofdpijn, zweten, hartkloppingen en een daling van de bloeddruk. Dit kan een reden zijn waarom in sommige Aziatische landen minder alcohol gedronken wordt of alcoholisme minder voorkomt: mensen kunnen door hun genen meer nadelen dan voordelen van alcohol ervaren.

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven