single.php
. . . school Heeft een alcoholverslaving ook financiële gevolgen?

Heeft een alcoholverslaving ook financiële gevolgen?

Heeft een alcoholverslaving ook financiële gevolgen?

Alcoholverslaving heeft financiële gevolgen. Ten eerste kan het voor de drinker en zijn directe omgeving consequenties hebben. Een drinker kan soms ‘gemakkelijker’ worden in het betalen van rekeningen en schulden: hij betaalt te laat of helemaal niet. Hierdoor ontstaan extra kosten zoals boetes of de schulden hopen zich op. Ook door het drankgebruik kan men boetes krijgen zoals bijvoorbeeld in het verkeer. Verder kost alcohol natuurlijk ook geld. Een gedeelte van het besteedbaar inkomen zal voor drank, boetes en schulden veroorzaakt door drankgebruik aangewend worden.

Ten tweede kan iemand kan ook door zijn verslaving problemen ondervinden op het werk. Als hierdoor werkloosheid ontstaat verliest hij een groot deel van zijn inkomen en op de lange duur nog meer.

Ten derde heeft de verslaving ook financiële consequenties voor de omgeving van de drinker. Hij kan schulden maken door geld te lenen van vrienden, familieleden of op de pof in de kroeg drinken. Deze schulden worden vaak niet of alleen met veel moeite terugbetaald. Als de drinker de schulden niet betaald, dupeert hij de mensen van wie hij geld leent.

Ten slotte heeft alcoholverslaving financiële gevolgen voor de samenleving. In de gezondheidszorg behandelt men mensen die door alcohol ziek worden. Hieronder vallen mensen die een aandoening krijgen door alcoholgebruik, maar ook verkeersslachtoffers. Een gedeelte van de kosten van de gezondheidszorg kan dus toegeschreven worden aan alcoholgebruik in Nederland. Ook de verslavingszorg, die mensen ondersteunt en helpt om met een alcoholverslaving om te gaan, kost de overheid geld.

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven