Alcoholbeleid op het werk

Wat zegt de wet?

Alcoholgebruik op het werk is niet bij de wet verboden. Een bedrijf kan wel voorschriften vaststellen over het gebruik van alcohol onder werktijd en vóór aanvang van het werk voor zover dat invloed kan hebben op de arbeidsprestatie.

Ook werknemers met een alcoholprobleem dat hun functioneren structureel negatief beïnvloedt, riskeren ontslag op staande voet. De werknemer blijft primair verantwoordelijk voor zijn alcoholconsumptie.

Waarom een alcoholbeleid?

Op korte termijn kan een alcoholbeleid zorgen voor verbetering van de veiligheid en kwaliteit van het werk en verhoging van de productiviteit.

Op lange termijn kan een alcoholbeleid zorgen voor verbetering van de sfeer op de afdeling en de gezondheid van de werknemers. Hierdoor vermindert het ziekteverzuim.

Maar bovenal geeft een bedrijf met een duidelijk alcoholbeleid aan zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van de werknemer.

Hoe en wat voor alcoholbeleid?

Het meest effectieve alcoholbeleid is een totale aanpak met daarin regels over het gebruik van alcohol en procedures over het signaleren en behandelen van werknemers met een alcoholprobleem. Ook is het belangrijk dat het alcoholbeleid aansluit bij het bestaande gezondheids- en veiligheidsbeleid. Een goed alcoholbeleid kan alcoholgebruik uit de taboesfeer halen en een mentaliteitsverandering teweeg brengen.

Communicatie en betrokkenheid belangrijk

Een alcoholbeleid kan alleen slagen als de medewerkers zich erbij betrokken voelen en als er een open sfeer is. Goede communicatie, een logische opbouw en duidelijke tijdsplanning van de invoering van het beleid, zijn hierbij belangrijk. De bestaande communicatiekanalen in het bedrijf kunnen gebruikt worden om alle medewerkers goed te informeren over het nieuwe beleid (bijv. via het personeelsblad, werkoverleg en mededelingenbord).