Antwoord

Categorie
Werkstukvragen
Ingestuurd op
5-sep-2017

Vraag:

Is er een goede oplossing onder het alcoholgebruik van jongeren?

Antwoord:

Het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren dat nu te vroeg, te vaak en teveel is, is een complexe zaak. Het kan alleen teruggedrongen worden als alle betrokken partijen - denk hierbij aan landelijke overheid, gemeenten, opvoeders, horeca etc. meewerken en er een mix van maatregelen plaatsvindt. Bij dit laatste kun je denken aan voorlichting, strengere regelgeving, accijnsverhogingen op alcohol, terugdringen verkrijgbaarheid van alcohol en dergelijke.


Zoek opnieuw
Stel uw vraag