Nieuwsbericht

Een alcohol- of drugstest op het werk: mag dat?

dinsdag 3 september 2019

Slechts bij hoge uitzondering mogen bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens) toch worden verwerkt. Eén van die uitzonderingen is de aanwezigheid van een wettelijke grondslag. Zo heeft de wetgever in de wet opgenomen dat piloten, schippers, chauffeurs en machinisten getest mogen worden op alcohol of drugs door opsporingsambtenaren. Voor andere functies of voor controle door niet-opsporingsambtenaren bestaat echter (nog) geen wettelijke grondslag. Dit betekent dat het in deze gevallen niet is toegestaan om te testen op het gebruik van alcohol of drugs.

Op basis van de tekst van de AVG lijkt het ook mogelijk dat het recht tot het afnemen van een alcohol- of drugstest kan worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De regeling moet dan wel passende waarborgen bieden voor de grondrechten en belangen van de betrokken werknemer. 

Lees het gehele artikel op Binnenlandsbestuur.nl.