Nieuwsbericht

Alcoholslot definitief van de baan

vrijdag 19 februari 2016

Het alcoholslot wordt niet meer opnieuw ingevoerd. Minister Van der Steur heeft onderzocht of de maatregel kon worden ondergebracht in het strafrecht en hij concludeert nu dat het niet opportuun is om dat te doen.

Naast de technische problemen waren er grote juridische bezwaren. Zo oordeelde de Raad van State dat het opleggen van de maatregel te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de automobilisten. En de Hoge Raad besliste dat er naast het opleggen van het alcoholslot geen strafrechtelijke vervolging meer mocht zijn, omdat er dan sprake was van een dubbele straf.

Lees verder NOS.nl.