single.php
. . . opvoeding Meer kans op problemen met alcoholgebruik: dit speelt mee

Meer kans op problemen met alcoholgebruik: dit speelt mee

Meer kans op problemen met alcoholgebruik: dit speelt mee

Het is soms lastig om te voorspellen of jongeren later in hun leven veel alcohol gaan drinken. Elk kind is natuurlijk anders. Maar er zijn wel een paar zaken die kunnen meespelen bij de kans dat jongeren een probleem krijgen met alcoholgebruik. 

De persoonlijkheid van kinderen kan meer kans op problemen geven. Uit onderzoek blijkt dat er vier soorten persoonlijkheden zijn die een groter risico hebben op het ontwikkelen van problemen met alcohol.

Persoonlijkheden die meespelen

Angstgevoeligheid, negatief denken, impulsiviteit en sensatie zoeken, blijken invloed te kunnen hebben op hoe veel en hoe vaak jongeren alcohol gaan drinken.1Lees hier meer over risico- en beschermende persoonsfactoren Zo zijn angstige jongeren bijvoorbeeld gevoeliger voor groepsdruk. Jongeren die sensatiezoekers zijn zullen eerder alcohol drinken om op te vallen. 

Opleiding

Kinderen brengen een groot deel van hun dag door op school. Hun opleiding heeft dan ook een grote invloed op de kans dat ze veel gaan drinken. Zo blijken vooral de verschillen groot tussen VWO-leerlingen en leerlingen die op VMBO-basis zitten.2Lees meer over de verschillen in opleidingsniveau in het rapport van HBSC 2017 Voor jongeren geldt over het algemeen: hoe lager het schoolniveau, des te meer er wordt gedronken.

Mensen die hun opleiding niet hebben afgemaakt hebben gemiddeld gezien vaker problemen met alcoholgebruik. Een lager opleidingsniveau kan dus meespelen bij de kans dat een kind later veel alcohol gaat drinken.

Familie

De omgeving van kinderen is een belangrijke voorspeller voor de hoeveelheid alcohol die zij later gaan drinken. Zo speelt het gezin waarin kinderen opgroeien ook mee bij de kans of de kinderen later veel alcohol gaan drinken. Het alcoholgebruik van ouders is een voorspeller voor het alcoholgebruik van hun kinderen. Niet alleen het gebruik, maar ook het zien drinken speelt een rol bij jongeren.3Lees meer in de Factsheet Zien Drinken Doet Drinken?

De opvoedstijl van ouders speelt een belangrijke rol in het alcoholgebruik van jongeren. Dit kan positieve en negatieve invloed hebben op het alcoholgebruik van een kind. Zo blijkt dat jongeren minder drinken als hun ouders de tijd nemen om in gesprek te gaan met hun kind en afspraken met hen maken over alcohol (autoritatieve opvoedstijl). Als ouders op een prettige manier omgaan met hun kind, dan voelt het kind zich veiliger thuis. Dat kan ook helpen om overmatig alcoholgebruik te voorkomen.

Goedkeurende houding van ouders speelt mee

Een goedkeurende houding van ouders over het alcoholgebruik bij jongeren is een risicofactor, aangezien hierdoor jongeren zelf meer positieve ideeën over drinkers kunnen ontwikkelen. Ook de beschikbaarheid van alcohol thuis kan bijdragen aan een positievere houding naar alcoholgebruik en kan uiteindelijk zorgen dat jongeren vaker gaan drinken.4Lees meer…

Ook blijkt dat jongeren uit welvarende gezinnen gemiddeld vaker hebben gedronken dan jongeren uit gezinnen die het minder breed hebben. Onder drinkende jongeren is er geen verschil in de hoeveelheid alcohol die ze drinken tussen de welvarende en minder welvarende gezinnen. Jongeren uit eenoudergezinnen drinken vaker alcohol, ook meer dan tien glazen alcohol op een weekenddag drinken komt in eenoudergezinnen vaker voor. Ouders uit onvolledige gezinnen zijn vaker toleranter ten aanzien van alcohol drinken van hun kind.5Lees meer over de verschillen in het onderzoeksrapport van HBSC 2017

Vrienden

Een andere belangrijke omgevingsfactor zijn vrienden. De invloed van vrienden neemt bijvoorbeeld toe naarmate kinderen ouder worden. Dus als kinderen tijdens hun puberteit vrienden krijgen die veel drinken, dan is de kans groot dat de kinderen zelf ook mee gaan drinken.6Lees er meer over in de Factsheet Zien Drinken Doet Drinken?

Cultuur

De afkomst van een gezin kan meespelen. Het verschilt namelijk per cultuur hoe normaal het is om alcohol te drinken. Bij gezinnen met een migratieachtergrond wordt thuis vaak minder gedronken. Uit de algemene statistieken blijkt dan ook dat jongeren met een migratieachtergrond minder drinken. Omdat ze dat thuis niet geleerd hebben, aangezien het vanuit religie vaak verboden wordt. Maar als kinderen met een migratieachtergrond drinken, dan drinken ze al snel evenveel als hun leeftijdsgenoten.7Lees meer over de culturele verschillen in het onderzoeksrapport van HBSC 2017

Problemen

Jongeren die veel problemen ervaren drinken gemiddeld genomen meer alcohol. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een psychische stoornis, zoals ADHD of een gedragsstoornis. Ook gebruik van andere middelen verhoogt de kans op veel alcoholgebruik. Roken en drinken gaan vaak samen. Tot slot vormen jeugdtrauma’s8Koning, I.M., et al. 2009 Lees meer… en psychische problemen van ouders9Van der Vorst, H., et al. 2006 Lees meer… een risico voor middelengebruik.

Maar er zijn ook jongeren die gewoon ‘pech’ hebben met hun genen. Sommige kinderen hebben een genetische aanleg voor verslaving. Het is voor hen dan moeilijk om niet te vaak of te veel alcohol te drinken. Maar als ouder kan je dan alsnog proberen om de omgeving zo gunstig mogelijk in te richten, zodat de kans zo klein mogelijk is dat je kind echt heel veel gaat drinken. 

Vraag je je af of je misschien te veel drinkt? 🍷 Doe onze drinktest!
Wat weet jij eigenlijk van alcohol? 🧠 Doe onze kennistest!

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven