single.php
. . . gezondheid Extra materiaal over alcohol

Extra materiaal over alcohol

Er is in de webwinkel van het Trimbos-instituut een groot aanbod van folders, brochures en factsheets over alcohol. Hieronder vind je veel gebruikt materiaal. Het materiaal is (meestal gratis) te downloaden.

Voorlichtingsfolder alcohol, zonder flauwekul

De folder is voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar. De folder is zeer toegankelijk geschreven en daardoor ook geschikt voor  voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het doel van de folder is het gebruik van alcohol voorkomen. Voor jongeren die toch willen drinken geeft de folder informatie over hoe je verantwoord kunt omgaan met alcohol. In de folder wordt nadrukkelijk ingegaan op de risico’s en de werking van alcohol. De folder is gratis te downloaden.

folder alcohol

Infographic alcoholgebruik 2019

Bekijk de infographic voor feiten en cijfers over het alcoholgebruik in Nederland onder de volwassen bevolking. 

Voorlichtingsbrochure voor ouders: uw kind, alcohol en drugs

De brochure is ontwikkeld voor ouders en andere opvoeders. De brochure is toegankelijk geschreven waardoor hij ook geschikt is voor ouders die moeite hebben met lezen. De brochure bevat informatie over alcohol en drugs en de risico’s daarvan.  Daarnaast worden er opvoedkundige adviezen gegeven over hoe ouders aandacht kunnen geven aan middelengebruik en hoe ze grenzen kunnen stellen.

Folder: wat iedereen over alcohol zou moeten weten

De folder ‘Wat iedereen over alcohol zou moeten weten’ bevat algemene informatie over alcohol, alcoholgebruik en -problematiek en de wet. Ook vindt de lezer informatie over de risico’s en omgang met alcoholgebruik van anderen.

Folder: Wat ouders moeten weten over alcohol en drugs

De folder voor ouders bevat uitleg over alcohol en drugs met opvoedkundige adviezen.

Lesmodule over alcohol

Helder op school is een preventieprogramma gericht op roken, gebruik van alcohol en drugs en gamen. Het programma is wetenschappelijk onderbouwd, met een niveau- en leeftijdsspecifiek aanbod voor leerlingen en hun omgeving. Dit materiaal is geschikt voor docenten. Zowel de schoolomgeving als de ouders van de leerlingen worden betrokken in de uitvoering van het programma.

Stel een vraag
Scroll naar top