single.php
. . . bezorgd Mijn zoon, die volwassen is en nog bij mij woont, drinkt. Wat kan ik doen?

Mijn zoon, die volwassen is en nog bij mij woont, drinkt. Wat kan ik doen?

Mijn zoon, die volwassen is en nog bij mij woont, drinkt. Wat kan ik doen?

Het is erg vervelend om samen te wonen met iemand die teveel drinkt . Iemand op zijn drankgebruik aanspreken is niet gemakkelijk, vooral als hij zelf vindt dat er eigenlijk niets aan de hand is. En dat is doorgaans het geval. Op- en aanmerkingen leveren dan meestal een ontwijkende reactie op: “Het valt best mee”, “Waar bemoei je je mee” of  “Er zijn mensen die veel meer drinken”.  Dit soort gesprekken leiden meestal tot ruzie en leveren verder niets op. En zo ontstaat een patstelling: je raakt zelf steeds meer overtuigd van een drankprobleem, maar de drinker wil er absoluut niets van horen.
Het probleem ligt bij de drinker zelf. Hij is er zelf verantwoordelijk voor en zal er zelf iets aan moeten doen. Maar als ouder kunt u op verschillende manieren bijdragen aan verandering.

Wat erg belangrijk is, is dat u duidelijke grenzen stelt aan het gedrag van uw zoon. Geef aan wat u wel en wat u niet accepteert. Zo is bijvoorbeeld agressief gedrag naar u moeilijk te tolereren. Door duidelijke grenzen aan te geven (bij welke graad van dronkenschap u uw zoon bijvoorbeeld wel nog in huis wilt hebben en wanneer niet meer) geeft u aan dat ook u niet alles pikt. Bovendien kunt u hem dan elke keer weer duidelijk maken dat hij over uw grenzen is gegaan. Dit betekent wel dat u en mogelijke andere gezinsleden consequent moeten handelen. Laat hem de consequenties voor zijn gedrag zelf dragen. Probeer hem niet te “redden” van situaties waarin hij door zijn drankgebruik verzeild is geraakt. Bijvoorbeeld: komt hij door zijn gedrag op het politiebureau, laat hem dan daar etc. Hij is tenslotte boven de 18. 

  • Blijf verder goed voor u zelf zorgen. Voor u het weet, gaat al uw aandacht naar uw zoon en komt u niet meer toe aan uw eigen leven.
  • Zoek zelf steun. Het kan een hele steun zijn om met anderen te praten over dit probleem. Het is belangrijk dat u niet zelf in een isolement terechtkomt. Vaak komt dit voort uit schaamte voor het gedrag van de ander. U kunt steun zoeken bij een goede bekende waar u vertrouwen in hebt of een beroep doen op een hulpverlener van een instelling voor verslavingszorg of aansluiting zoeken bij een groep met lotgenoten. Bijvoorbeeld via bijeenkomsten of via een forum. Meer informatie kunt u hier vinden.
  • Kies een goed moment uit om het drankprobleem te bespreken. Wacht een moment af wanneer uw zoon niet onder invloed is. Probeer niet te veroordelen (ook al bent u nog zo verontwaardigd, teleurgesteld, beledigd of boos).
  • Maak duidelijk dat u bepaalde zichtbare en nadelige of vervelende gevolgen niet accepteert. Geef aan dat een drankprobleem geen schande is, maar dat het wel nodig is er iets aan te doen. Geef informatie over de mogelijkheden om hulp te krijgen in de buurt. Als uw zoon geen hulp wil, houdt het op dat moment op. Ga niet iets voor de ander iets regelen tegen zijn wil.

Als uw zoon zou willen stoppen of minderen met drinken en merkt dat hem dat alleen niet lukt zou hij voor informatie anoniem kunnen bellen met de Alcohol Infolijn. Iedere werkdag is er iemand bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur, tel.nr. 0900 1995 (10ct/pm).

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven