Alcohol en uitgaan

Aanpak

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de aanpak van alcoholproblematiek. Het gemeentelijk alcoholbeleid dient niet alleen de gezondheidsbelangen van de inwoners maar ook de openbare orde en daarmee de veiligheid van de burgers.

Een effectief gemeentelijk alcoholbeleid begint met een analyse van de lokale alcoholproblematiek en zet in op een integrale aanpak: het creëren van draagvlak, het doelgericht benutten van wetgeving, het organiseren van een goed handhavingsbeleid, zorgen voor een uitgaansomgeving die alcoholgebruik niet stimuleert. Ook moet het beleid gebaseerd zijn op betrokkenheid van alle partijen.

Uitgaansgeweld is een maatschappelijk probleem waar veel gemeenten mee te maken hebben. Alcohol is daarbij een belangrijke risicofactor. Alcoholmatiging moet een belangrijke plaats innemen in het aanpakken van veilig uitgaan en in lokaal alcoholbeleid.

Meer informatie:

  • Dossier DHW
    In het dossier Drank- en Horecawet (DHW) staan artikelen over de DHW. Wat zijn de veranderingen in de nieuwe DHW, adviezen voor gemeenten en praktijkvoorbeelden.
  • Dossier Alcohol
    Het dossier Alcohol bevat informatie over alcohol in relatie tot veiligheid en gezondheid in uitgaansgebieden. Er is onder meer informatie over alcoholgebruik, wetgeving, alcholgerelateerde problemen, preventie en alcoholbeleid.