Nieuwsbericht

Alcoholgebruik in Nederland de afgelopen 5 jaar stabiel

dinsdag 19 november 2019

Het alcoholgebruik in Nederland is de afgelopen vijf jaren stabiel gebleven. Aan de daling sinds het begin van dit millennium is een einde gekomen. Dat blijkt uit berekeningen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP op basis van verkoop- en accijnscijfers van de Nederlandse Brouwers, de Organisation Internationale de la Vigne et du Vin en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wim van Dalen, directeur van STAP: "Het alcoholgebruik per hoofd van de bevolking is een belangrijke indicatie voor de omvang van schade die alcoholgebruik veroorzaakt. Dat betreft de schade voor de individuele drinker en de schade voor de samenleving als geheel. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de alcoholproblematiek in Nederland, ondanks tal van inspanningen, de afgelopen 5 jaar enerzijds niet significant is afgenomen maar anderzijds ook niet is toegenomen. Bepaalde risicogroepen, zoals jongeren en zwangeren, zijn minder gaan drinken.

Lees het gehele artikel op STAP.nl.