Verkeer

Er zijn in Nederland geen betrouwbare gegevens beschikbaar over het aandeel verkeersslachtoffers dat gerelateerd is aan alcohol. Er is in ziekenhuizen en bij de politie een onvolledige registratie van alcoholgebruik onder verkeersslachtoffers, waardoor de officiële gegevens een onderschatting zijn.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft een methodiek ontwikkeld, waarbij het werkelijke aandeel (met betrouwbaarheidsintervallen) ernstig gewonde autobestuurders met een bloedalcoholgehalte (BAG) van boven de 0,2 g/ℓ wordt geschat. 

  • Volgens de voorzichtige schatting was het aandeel alcoholdoden onder alle verkeersdeelnemers ongeveer 16-24%, en dat zijn 90 tot 135 verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik in het verkeer in 2013.
  • De tweede variant geeft een uitkomst van 11-18%, ongeveer 60 tot 100 verkeersdoden. Het totaal aantal verkeersdoden in 2013 (ongeacht alcoholgebruik) was 570. Daarnaast waren er volgens deze schattingsmethode in 2013 tussen 2.049 en 4.493 ernstig gewonde verkeersslachtoffers als gevolg van alcoholgebruik.