Hulpvragen

Verslavingszorg

  • Van de bijna 65.000 hulpvragers in 2015 zijn er ruim 30.000 die met een primaire alcoholhulpvraag aankloppen. Dit is 8% minder dan in 2014.
  • Ongeveer 30% van deze groep is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de groep alcoholhulpvragers is de afgelopen jaren gestegen en bedraagt nu 46 jaar.
  • Alcoholproblemen die tot een hulpvraag leiden bij de verslavingszorg komt in de groep jongeren relatief beperkt voor. Het aandeel jongeren onder de 25 jaar bedraagt 5%. In vergelijking met 2014 is de hulpvraag voor deze leeftijdscategorie met 20% gedaald.
  • Het aandeel ouderen (55+) met een alcoholhulpvraag bedraagt in 2015 28%.

Bron: Kerncijfers Verslavingszorg 2015

Alcoholgerelateerde opnames kinderen/jongeren

  • In 2016 werden 791 jongeren tot 18 jaar na overmatig alcoholgebruik in een ziekenhuis opgenomen. Mogelijk is dit een onderrapportage vanwege de afname van het aantal ziekenhuizen dat meldingen doet. In 2015 werden 931 jongeren gemeld.
  • Zowel tussen 2013 en 2014 als tussen 2014 en 2015 steeg het aantal gemelde jongeren dat als gevolg van alcoholgebruik werd opgenomen in een ziekenhuis met 19% respectievelijk 10%. Alleen tussen 2011 en 2012 werd een eerdere daling gemeld.
  • Het gemelde aantal is een onderschatting van het werkelijk aantal jongeren met een alcoholintoxicatie, omdat niet alle jongeren in het ziekenhuis belanden en in het ziekenhuis niet alle jongeren door een kinderarts worden gezien.
  • Er zijn in 2016 meer jongens (52%) dan meisjes (48%) opgenomen, zoals ook in de meeste voorgaande jaren. Hun gemiddelde leeftijd was 15,4 jaar.
  • Het gemiddelde alcoholpromillage bij deze jongeren was 1,99 promille. Deze waarde is de afgelopen jaren nagenoeg stabiel gebleven (2015: 1,94 promille en 2014: 1,96 promille).
  • De meeste jongeren kwamen in het ziekenhuis met een alcoholcoma (verminderd bewustzijn) of dreigend alcoholcoma en bleven gemiddeld 3 uur en 5 minuten buiten bewustzijn. Het langste verminderde bewustzijn in 2016 had een duur van 15 uur. Andere redenen voor opname zijn (verkeers) ongevallen, agressie of geweld, suïcidepogingen, braken en een combinatie van meerdere redenen.