Hulpvragen

Verslavingszorg

  • Van de bijna 65.000 hulpvragers in 2015 zijn er ruim 30.000 die met een primaire alcoholhulpvraag aankloppen. Dit is 8% minder dan in 2014.
  • Ongeveer 30% van deze groep is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de groep alcoholhulpvragers is de afgelopen jaren gestegen en bedraagt nu 46 jaar.
  • Alcoholproblemen die tot een hulpvraag leiden bij de verslavingszorg komt in de groep jongeren relatief beperkt voor. Het aandeel jongeren onder de 25 jaar bedraagt 5%. In vergelijking met 2014 is de hulpvraag voor deze leeftijdscategorie met 20% gedaald.
  • Het aandeel ouderen (55+) met een alcoholhulpvraag bedraagt in 2015 28%.

Bron: Kerncijfers Verslavingszorg 2015

Alcoholgerelateerde opnames kinderen/jongeren

  • Volgens het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde (NSCK) werden in 2014, 783 jongeren tot 18 jaar na overmatig alcoholgebruik in een ziekenhuis opgenomen, iets meer dan in voorgaande jaren. 
  • De lichte daling tussen 2011 (762 jongeren) en 2012 (706) en stabilisatie in 2013 (713) heeft zich niet voortgezet in 2014 (zie afbeelding).
  • De gemiddelde leeftijd was 15,4 jaar (range: 10-17 jaar). Vergeleken met 2013 zijn er voornamelijk meer kinderen van 13 en 14 jaar opgenomen. Het aandeel van jongeren van 16 en 17 jaar is juist gedaald.
  • Het alcoholpromillage (bloedalcoholconcentratie of ethanolspiegel) bij deze jongeren was gemiddeld hoger in 2014 dan in voorgaande jaren.
Aantal jongeren tot 18 jaar dat door een kinderarts in een ziekenhuis is behandeld wegens overmatig alcoholgebruik, 2007-2014