Gebruik ouderen

  • Alcohol is veruit het belangrijkste middel waarvoor 55-plussers zich melden in de verslavingszorg: zeven op de tien 55-pluscliënten (71%) komt vanwege alcoholproblemen, bij de 55-minners is dit vier op de tien (41%).
  • Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag steeg in de periode tussen 2004 en 2013 met 61%.
    10 jaar geleden was van de alcoholcliënten nog één op de 5 (19,7%) een 55-plusser, inmiddels is dit één op de 4 (26,5%).
  • In 2013 steeg het aantal 55-plussers met alcoholproblemen ten opzichte van 2012 licht, terwijl er een daling is in de leeftijdscategorie 25-55 jaar.
  • Onder de alcoholcliënten boven de 55 jaar is 30% vrouw, in de leeftijdsklasse van 25 tot 55 is dat 26%.