Gebruik ouderen

  • Het matig (gemiddeld 8-14 glazen per week bij vrouwen en gemiddeld 8-21 glazen per week bij mannen) en overmatig (gemiddeld meer dan 14 glazen bij vrouwen en gemiddeld meer dan 21 glazen bij mannen) alcoholgebruik onder 55-plussers is fors in vergelijking met jongere volwassenen, vooral in de groep 55-75 jaar. 
  • Het percentage 55-plussers dat alcohol drinkt, varieert in de geraadpleegde databronnen (NEMESIS-2, LASA en Ouderenpanel) tussen de 77% en 82,7%.
  • 84% van de drinkers drinkt zowel doordeweeks, als in het weekend. Een derde van de drinkers drinkt elke dag. 
  • Tussen de 6,7% en 12,6% van de 55-plussers drinkt overmatig, wat hoger ligt dan bij 23-54 jarigen (respectievelijk 3,8% en 6,7%).
  • De helft (49,2% en 52,6%) van de 55-plussers behoort tot de
    categorie lichte drinker, wat inhoudt dat zij gemiddeld meestal tussen de 1 en 8 glazen per week drinken.
  • Een stoornis in het gebruik van alcohol (alcoholafhankelijkheid of alcoholmisbruik) komt bij 55-plussers minder vaak voor dan bij jongere volwassenen (1,3% versus 3,9%).
  • Het percentage 55-plussers dat minimaal maandelijks binge drinkt (meer dan 4 glazen per gelegenheid voor vrouwen en meer dan 6 glazen per gelegenheid voor mannen) is 13,1%.