Gebruik algemene bevolking

 • In 2016 had 80,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder het afgelopen jaar wel eens alcohol gedronken. Dat is omgerekend naar de bevolking ongeveer 10,7 miljoen volwassenen. In 2015 dronk 80,8% van de
  18-plussers wel eens alcohol en in 2014 81,3%.
 • Meer mannen dan vrouwen drinken alcohol. In 2016 dronk 86,5% van de mannen van 18 jaar en ouder wel eens alcohol en 74,5% van de vrouwen.
 • Ook zijn er verschillen tussen leeftijdsgroepen. Onder de 20-24-jarigen is het hoogste percentage drinkers: 88,5%. Van de ouderen boven 75 jaar drinkt 68,4% alcohol. 
 • De gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders voor het eerst alcohol drinken is 17,2 jaar is (16,4 jaar voor mannen en 18,0 jaar voor vrouwen).
 • In 2016 gaf 90,3% van de hoog opgeleiden aan wel eens alcohol te drinken, tegen 68,8% van de laag opgeleiden. Middelbaar opgeleiden (81,7%) zitten daar tussenin. Van de laag opgeleiden heeft
  13,2% nog nooit alcohol gedronken; bij de hoog opgeleiden is dit 3,6%.
 • Mannen dronken in 2016 gemiddeld meer glazen (1,5) per dag dan vrouwen (0,9).
 • In 2016 was 8,5% van de bevolking van 18 jaar en ouder een zware drinker, 10,2% van de mannen en 6,9% van de vrouwen.
 • Hoger opgeleiden zijn vaker een zware drinker (9,5%) dan laag opgeleide personen (7,3%).

Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2017.