Gebruik algemene bevolking

  • Volgens de meting van 2013 van de Gezondheidsenquête van het CBS heeft 81% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder het afgelopen jaar wel eens alcohol gedronken. Het percentage dat het afgelopen jaar geen alcohol heeft gedronken, ligt daarmee op 19%. Dit was gelijk aan de meting in 2012 maar minder dan de 22% die in 2010 en 2011 niet dronk. In de meting van 2001 dronk 82% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder alcohol. Door een methodebreuk in de Gezondheidsenquête in 2014 zijn de alcoholvariabelen ongeschikt om
    trends vast te stellen tussen de eerdere jaren en 2014.
  • Meer mannen dan vrouwen drinken alcohol. In 2014 dronk 82% van de mannen van 12 jaar en ouder wel eens alcohol en 72% van de vrouwen.
  • Ook zijn er verschillen tussen leeftijdsgroepen. Van de 12-16 jarigen heeft 14% wel eens alcohol gedronken, van de 16-20 jarigen is dat driekwart. Tussen 20 en 65 jaar ligt het percentage drinkers boven de 80%. Van de 75 plussers drinkt 71% alcohol.

Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2015.