Gebruik algemene bevolking

  • In 2015 had 80,8% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder het afgelopen jaar wel eens alcohol gedronken.
  • Meer mannen dan vrouwen drinken alcohol. In 2015 dronk 86,3% van de mannen van 18 jaar en ouder wel eens alcohol en 75,5% van de vrouwen.
  • Ook zijn er verschillen tussen leeftijdsgroepen. Onder de 20-24-jarigen is het hoogste percentage drinkers 87,1%. Van de ouderen boven 75 jaar drinkt 69,9% alcohol.
  • In 2015 gaf 89,4% van de hoog opgeleiden aan wel eens alcohol te drinken, tegen 70,0% van de laag opgeleiden. Middelbaar opgeleiden (83,0%) zitten daar tussenin. Van de laag opgeleiden heeft 13,8% nog nooit alcohol gedronken; bij de hoog opgeleiden is dit 4,1%.
  • Het gemiddeld aantal glazen alcohol per dag per drinker van 18 jaar of ouder was 1,3 in 2015 en 1,4 in 2014.
  • Mannen dronken in 2015 gemiddeld meer glazen (1,7) per dag dan vrouwen (1,0).
  • Ouderen tussen 65 en 75 jaar dronken gemiddeld het meest (1,6 glazen per dag); 30-40 jarigen en 40-50 jarigen drinken gemiddeld het minst aantal glazen per dag (1,1).

Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2016.