Feiten & trends

  • Acht op de tien Nederlanders drinken, nog tot op hoge leeftijd. Pas vanaf 75 jaar neemt het aantal drinkers af.
  • Volgens verkoopcijfers is er de afgelopen jaren een daling zichtbaar in de consumptie van alcohol per hoofd van de bevolking. Per persoon wordt gemiddeld 7 liter pure alcohol per jaar gedronken.
  • Tussen 2011 en 2015 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken fors gedaald van 66% naar 45%. 
  • Het aantal scholieren dat ooit alcohol heeft gedronken blijkt tussen 2011 en 2015 te zijn gedaald in alle leeftijdscategorieën (12 t/m 16 jaar). Deze daling was voor het eerst óók zichtbaar bij de 16-jarigen.
  • De naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken is sinds de ophoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar verslechterd. In 2015 werd op landelijk niveau de leeftijdsgrens van 18 jaar in 22% van de aankooppogingen nageleefd.
  • Eén op tien drinkende scholieren zegt de alcohol meestal zelf te kopen en 17% laat het door een ander kopen. Ruim twee derde van de jongeren krijgt de alcohol van vrienden, broers en zussen of ouders.
  • Het aantal cliënten bij de verslavingszorg met een primair alcoholprobleem schommelt de afgelopen tien jaar rond hetzelfde niveau. Het aandeel van personen van 60 jaar of ouder stijgt.
  • Het aantal jongeren dat met een alcoholintoxicatie door een kinderarts in een ziekenhuis werd behandeld schommelt sinds 2010 rond 700. Het aantal jongeren dat wegens overmatig alcoholgebruik door een kinderarts in een ziekenhuis werd behandeld is in 2014 licht gestegen.
  • Volgens een schatting waren er in 2013 tussen 60 en 135 verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik in het verkeer. Er zijn geen eerdere schattingen.

Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2015 en 
Peilstationsonderzoek Scholieren 2015