Feiten & trends

  • Acht op de tien Nederlanders drinken, nog tot op hoge leeftijd. Pas vanaf 75 jaar neemt het aantal drinkers af.
  • Per hoofd van de bevolking (let op: vanaf 0 jaar) werd in 2015 64 liter bier, 19 liter wijn en 3,3 liter gedistilleerd geconsumeerd. Dat is bij elkaar 6,7 liter pure alcohol (www.stap.nl).
  • Tussen 2011 en 2015 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken fors gedaald van 66% naar 45%. 
  • Het aantal scholieren dat ooit alcohol heeft gedronken blijkt tussen 2011 en 2015 te zijn gedaald in alle leeftijdscategorieën (12 t/m 16 jaar). Deze daling was voor het eerst óók zichtbaar bij de 16-jarigen.
  • De naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken is tussen 2015 en 2016 verbeterd. Desondanks slaagden in 2016 nog steeds de meeste aankooppogingen van minderjarigen
  • Het aantal cliënten bij de verslavingszorg met een primair alcoholprobleem schommelt de afgelopen tien jaar rond hetzelfde niveau. Het aandeel van personen van 55 jaar of ouder stijgt.
  • In 2015 werden 931 jongeren tot 18 jaar na overmatig alcoholgebruik in een ziekenhuis opgenomen. Dat is opnieuw een stijging (met 19%) vergeleken met 2014 (783 jongeren). 

Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2016 en 
Peilstationsonderzoek Scholieren 2015