Feiten & trends

  • Acht op de tien Nederlanders drinken, nog tot op hoge leeftijd. Pas vanaf 75 jaar neemt het aantal drinkers af.
  • Het percentage 18 tot 25 jarigen dat alcohol gebruikt in 2016 is 86 procent,
  • Per hoofd van de bevolking (let op: vanaf 0 jaar) werd in 2015 64 liter bier, 19 liter wijn en 3,3 liter gedistilleerd geconsumeerd. Dat is bij elkaar 6,7 liter pure alcohol (www.stap.nl).
  • Tussen 2011 en 2015 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken fors gedaald van 66% naar 45%. 
  • Het aantal scholieren dat ooit alcohol heeft gedronken blijkt tussen 2011 en 2015 te zijn gedaald in alle leeftijdscategorieën (12 t/m 16 jaar). Deze daling was voor het eerst óók zichtbaar bij de 16-jarigen.
  • De naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken is tussen 2015 en 2016 verbeterd. Desondanks slaagden in 2016 nog steeds de meeste aankooppogingen van minderjarigen
  • Het aantal cliënten bij de verslavingszorg met een primair alcoholprobleem schommelt de afgelopen tien jaar rond hetzelfde niveau. Het aandeel van personen van 55 jaar of ouder stijgt.
  • In 2016 zijn er 791 meldingen van alcohol gerelateerde ziekenhuis opnames van jongeren onder de 18 jaar. In minstens 550 gevallen ging het om alcoholvergiftiging. In 2015 waren er 931 meldingen waarvan (minstens) 713 jongeren met een alcoholvergiftiging werden opgenomen. Omdat minder kinderartsen zijn gaan melden dan in het voorgaande jaar en dus niet alle adolescenten met alcoholvergiftiging zijn gemeld, kan niet met zekerheid worden gezegd dat er daadwerkelijk sprake is van een daling ten opzichte van 2015.  

Bron: Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2016 en 
Peilstationsonderzoek Scholieren 2015